הדרכה עבור: מערכת תוכן

אינדקס הדרכות לשלוחות

תוכן עניינים

שימו לב!

ההדרכה בעדכון תמידי, המשיכו להתעדכן…

ישנן הגדרות יחודיות לכל שלוחה, וישנן הגדרות משותפות לכל השלוחות. שימו לב לעבור על כל ההגדרות.

הגדרות משותפות לכל השלוחות

איך פותחים שלוחה, ומה מגדרים בה.

תפריט מורחב

שלוחה המובילה לתתי שלוחות נוספות.

שלוחות השמעת קבצים, הודעות וצינתוקים:

תיבת הודעות ( – שלוחה מומלצת!!!)

שלוחת הודעה בודדת

הודעות כלליות

הודעות עם פרסום

רישום לצינתוק

שלוחות העברה והפניה:

העברה למיקום האחרון

קיצור דרך וניתוב חכם

העברה למוסד אחר

חיוג ליעד חיצוני

שיגור וניהול קמפיינים

שלוחות רישום, תשלום ומבחנים:

שלוחת שאלון

שלוחת סיכום ציונים

תשלום באשראי

שלוחות נוספות

שלוחת פקס ומייל

לוגו ידע פון

חבקוק הנביא 44 בית שמש

073-2318700

בוא נדבר על הקו שלך

הצהרת והתחייבות מפעילי הקו:​

1

ידוע לי כי הועדה אינה ממליצה לאף חוג /קהילה / חסידות לפתוח קו טלפוני כלל, ואין ב"אי חסימת הקו" כל אישור או גושפנקה לקו זה.

2

אני מתחייב לא להפעיל בקו חדר ועידה, הודעות ממאזינים, חדשות, שירים או בדיחות כלל וכלל.

3

אני מתחייב שלא תהיה אפשרות למאזיני הקו להשאיר הודעות שישמעו לאחר מכן לציבור המאזינים.

4

אני מתחייב שלא לעשות פרסום על הקו בצורה של צלצול לטלפונים [צינתוקים], גם לא למי שביקש, וגם לא ממספר אחר.

5

אני מתחייב שאופי הקו לא יהיה של פנאי תרבות ובילוי.

6

אני מתחייב שלא יהיה לקו מספר נוסף שאינו עומד בתקנון זה.

7

כל הנ"ל בכפוף להוראות הוועדה שינתנו לי.

8

החברה המפעילה רשאית לנתק את השירות בכל עת.

בחר מערכת

קו תוכן

שיגור הודעות

נתב עסקי

קו משפחתי