סבא סבתא, דוד ודודה, אחים ואחיות

משפחה מאוחדת!

קו משפחתי

הקו המשפחתי הכי פופולרי.

סבא סבתא, דוד ודודה, אחים ואחיות

משפחה מאוחדת!

קו משפחתי

הקו המשפחתי הכי פופולרי.

לימוד בחברותות

לומדים בחבורתות? מה הבעיה?

מגדירים במערכת את השעה המתאימה לתלמידים, והיא תעשה את העבודה, בשעה המתוכננת היא תצנטק לחברותות, כשהתלמידים חיחזרו לקו הם יכנסו מיד לשולחן הלימודים, בכל שולחן נמצאים רק החבורתא, ומתחילים ללמוד עם כל המרץ.

והרבי/המורה בכיתה מטייל בין חדרי הוועידה לעזור ולסייע.

מי לא רוצה משפחה מאוחדת?

מי לא רוצה משפחה מאוחדת?

לוגו ידע פון

חבקוק הנביא 44 בית שמש

073-2318700

בוא נדבר על הקו שלך

הצהרת והתחייבות מפעילי הקו:​

1

ידוע לי כי הועדה אינה ממליצה לאף חוג /קהילה / חסידות לפתוח קו טלפוני כלל, ואין ב"אי חסימת הקו" כל אישור או גושפנקה לקו זה.

2

אני מתחייב לא להפעיל בקו חדר ועידה, הודעות ממאזינים, חדשות, שירים או בדיחות כלל וכלל.

3

אני מתחייב שלא תהיה אפשרות למאזיני הקו להשאיר הודעות שישמעו לאחר מכן לציבור המאזינים.

4

אני מתחייב שלא לעשות פרסום על הקו בצורה של צלצול לטלפונים [צינתוקים], גם לא למי שביקש, וגם לא ממספר אחר.

5

אני מתחייב שאופי הקו לא יהיה של פנאי תרבות ובילוי.

6

אני מתחייב שלא יהיה לקו מספר נוסף שאינו עומד בתקנון זה.

7

כל הנ"ל בכפוף להוראות הוועדה שינתנו לי.

8

החברה המפעילה רשאית לנתק את השירות בכל עת.