הפצת הודעות קוליות

כולם מעודכנים אונליין!

שיגור הודעות – חייגן

שיגור הודעות בקליק!

ככה משגרים הודעה לכולם!
בכמה לחיצות פשוטות, בממשק ידידותי ונעים, מקלידים או מקליטים את ההודעה, מעלים רשימה או קבוצה, בוחרים מה יקישו המאזינים, ו…הופ! ההודעה נשלחה בהצלחה!

ככה שומרים על קשר!

מה זה חייגן?


ממשק חדש, עם אפשרויות מתקדמות במיוחד – לשיגור הודעות טלפוניות לרשימות תפוצה.

האפשרויות המתקדמות מאפשרות:

☎ להקליט הודעה, להעלות קובץ שמע, או להמיר טקסט לשמע – עם שליטה על קצב הדיבור וגוון הקול.


☎ להגדיר אנשי קשר, קבוצות שונות – עם אפשרות לבחור בכל פעם קבוצה אחרת לשליחה. ניתן גם להגדיר לכל איש קשר

כמה מספרים לפי סדר עדיפויות, ובמהלך השיגור רק אם המאזין לא ענה לשיחה במספר א', תשלח ההודעה למספר ב'. חסכון

בעלויות, ומניעת טרטור מיותר לנמענים.

כמובן ניתן גם להעלות רשימה מקובץ XL.

☎ ניהול מקשים: ניתן לבחור שבהקשה על כל מקש שבחרתם, יתבצעו פעולות, כגון: סקר, שמיעה חוזרת או העברה למס'

טלפון אחר.

☎ ניתן להגדיר שליחה מיידית, או תזמון למועד מאוחר יותר, ניתן להגדיר כמה פעמים תשוגר ההודעה עד למענה, ובאילו

מרווחי זמן.

במידה והשיחה לא נענתה והמאזין לא שמע את ההודעה, כאשר הוא יחייג לקו, ישמע חיווי המפנה אותו להקיש * > 0

לשמיעת ההודעה.

ניהול משודרג של קמפיינים דרך הטלפון !

יחידות - מחיר ותשלום.

שימו לב, היחידות מתעדכנות בתוך יום עסקים אחד ממועד התשלום. לעדכון מיידי של היחידות יש לחייג לקו שלכם ממספר מנהל, להיכנס לשלוחה * > 4 בתפריט הראשי ולבצע רכישה טלפונית.

בנוסף ניתן להעביר יחידות ממוסד למוסד בתפריט הטלפוני.

כמה אני צריך לשלם?

אז איך עושים את זה?

קמפיין 1

שלב א

שלב א'

בוחרים את ההשמעה לשיגור: העלאת קובץ / הקלטה / המרת טקסט לדיבור / הקלטה משיגור קודם.
קמפיין 1_1

שלב ב

שלב ב'

מגדירים למי רוצים לשלוח את ההודעה. לקבוצה? לכמה מספרים? או לכולם?
קמפיין 1_2

שלב ג

שלב ג'

מגדירים מה יקישו המאזינים בשביל לשמוע את ההודעה שוב, להסיר את עצמם מהרשימה, לענות על סקר או לחייג למקום אחר
קמפיין 1_3

שלב ד

שלב ד'

פשוט שולחים הודעה. או - קובעים מתי היא תשלח.
ההודעה נשלחה בהצלחה!!!
לוגו ידע פון

חבקוק הנביא 44 בית שמש

073-2318700

בוא נדבר על הקו שלך

הצהרת והתחייבות מפעילי הקו:​

1

ידוע לי כי הועדה אינה ממליצה לאף חוג /קהילה / חסידות לפתוח קו טלפוני כלל, ואין ב"אי חסימת הקו" כל אישור או גושפנקה לקו זה.

2

אני מתחייב לא להפעיל בקו חדר ועידה, הודעות ממאזינים, חדשות, שירים או בדיחות כלל וכלל.

3

אני מתחייב שלא תהיה אפשרות למאזיני הקו להשאיר הודעות שישמעו לאחר מכן לציבור המאזינים.

4

אני מתחייב שלא לעשות פרסום על הקו בצורה של צלצול לטלפונים [צינתוקים], גם לא למי שביקש, וגם לא ממספר אחר.

5

אני מתחייב שאופי הקו לא יהיה של פנאי תרבות ובילוי.

6

אני מתחייב שלא יהיה לקו מספר נוסף שאינו עומד בתקנון זה.

7

כל הנ"ל בכפוף להוראות הוועדה שינתנו לי.

8

החברה המפעילה רשאית לנתק את השירות בכל עת.

בחר מערכת

קו תוכן

שיגור הודעות

נתב עסקי

קו משפחתי